...Recent Posts

Komornik Sądowy

Michał Burzyński

ul. Graniczna 6/3b (I piętro),

78-100 Kołobrzeg

 

tel. 883 575 883

email: kolobrzeg@komornik.pl

www.komornik-egzekucja.com

 

Rachunek bankowy:
PEKAO S.A. o/
Kołobrzeg    

85 12406508 1111 0010 5765 3113

 

Kancelaria czynna 

od poniedziałku do piątku: 

7.00 - 15.00

Komornik przyjmuje interesantów 

we wtorki: 9.00 - 13.00

 

©Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu
Michał  Burzyński​ . All rights reserved.