top of page
komornik kołobrzeg

Komornik Sądowy

Michał Burzyński

ul. Graniczna 6/3b (I piętro),

78-100 Kołobrzeg

 

tel. 883 575 883

email: kolobrzeg@komornik.pl

www.komornik-egzekucja.com

EPU ID: 2140

Rachunek bankowy:
PEKAO S.A. o/
Kołobrzeg    

85 12406508 1111 0010 5765 3113

 

Kancelaria czynna 

od poniedziałku do piątku: 

7.00 - 15.00

Komornik przyjmuje interesantów 

we wtorki: 9.00 - 13.00

 

Kancelaria Komornika Michała Burzyńskiego została utworzona w 2014 roku. Komornik prowadzi sprawy z zakresu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych a także innych czynności nieegzekucyjnych. Właściwość komornika obejmuje obszar powiatu kołobrzeskiego. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć komornikowi tytuł wykonawczy wraz z wypełnionym wnioskiem egzekucyjnym, możliwe jest także składanie wniosków w formie elektronicznej poprzez system EPU ID: 2140. W pracy kancelaria korzysta z najnowszych narzędzi informatycznych co umożliwia szybką i skuteczną egzekucję należności.

Kancelaria dysponuje:

 

Ognivo

Cepik

ZUS PUE

PESEL NET

EPU

EKW

System prawno-gospodarczy

 

bottom of page